Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Kognitiv beteendeterapi - KBT

KBT är en strukturerad och målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. Terapeuten gör en bedömning och anpassar behandlingen utifrån barnets/ungdomens utvecklingsnivå samt specifika behov och svårigheter. För kunna uppnå bästa möjliga resultat kan det bli nödvändigt att involvera, för behandlingen, relevanta personer och aktörer.