Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Vårt uppdrag

Vi i Salus Care har en stark drivkraft att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi erbjuder stöd, konsultation och behandling till barn och unga deras föräldrar. Den 18 augusti 2020 öppnade vi dörrarna till vår första mottagning i Henriksdal (nära Slussen). Våra insatser erbjuds av barnpsykologer och ska vara lätt tillgängliga. I vårt uppdrag ingår även att samverka med t.ex. BVC, skola, socialtjänst eller andra vårdgivare utifrån dina behov och önskemål.

Hjälp oss att bli bättre

Vi har höga kvalitetsambitioner och vill vara den bästa mottagningen utifrån samverkan, vårdresultat och tillgänglighet. En viktig del i det arbetet är därför att ta hjälp av dig som patient, förälder, samarbetspartner och/eller medborgare. Kanske har du en idé som kan hjälpa oss att utvecklas? 

Skicka in din idé anonymt genom länken https://www.genombrott.nu/i/salus eller via SMS: Skriv ”salus” före din idé och skicka till 076-686 20 16. Du kan också skicka e-post till salus@genombrott.nu

Tack på förhand!

Önskar vi alla på Salus Care

Hjälp oss bli bättre