Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

ICDP - Vägledande samspel

Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation du har med ditt barn. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas. Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet Vägledande samspel erbjuder dig positiv vägledning om er relation och ert samspel.

Hur går vägledande samspel till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar/omsorgsgivare och en gruppledare. Gruppen träffas vid 5 tillfällen.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och tankar för hur man kan bemöta sitt barn, men framför allt får du som förälder/omsorgsgivare möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Datum:

För dig som är förälder till ett barn i åldern 0-5 år.
Gruppträffarna äger rum varannan måndag kl. 15.00-16.30 med start 5/10.

För dig som är förälder till ett barn i åldern 6-12 år.
Gruppträffar varannan onsdag kl 15.00-16.30 med start 23/9.

Adress: Västra Finnbodavägen 2 Plan 7.

Välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig här

Hjälp oss bli bättre