Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

PCIT-metoden

PCIT (Parent-Child Interaction Therapy) är idag en etablerad metod på mottagningar, universitetssjukhus samt inom socialtjänsten och barn-och ungdomspsykiatrin i USA.

Salus Care är mycket stolta över att vara den första aktören i Sverige som kan erbjuda PCIT, en effektiv insats som stärker föräldrars förmåga att hantera svårigheter på ett gynnsamt sätt.

 

Användningsområden

PCIT är effektiv för barn som uppvisar utåtagerande beteendemönster ocht bryter mot regler, normer eller förväntningar. PCIT är även en effektiv insats för barn som befinner sig inom autismspektrum och för att förebygga barnmisshandel.

Så här går det till

PCIT är en interaktiv behandlingsmetod som med inslag av lekterapi och beteendeterapi. Praktiskt innebär metoden att föräldrar leker med barnet i ett rum, medan terapeuten observerar från ett angränsande rum utrustat med en enkelriktad spegel. Terapeuten ger interaktiv vägledning (dvs. i realtid) till föräldrarna under leken via en öronsnäcka. Behandlingens två steg beskrivs nedan.

Läs mer PCIT-metoden

KBT-behandling

 

Läs mer

Familjepedagogiska insatser

 

Läs mer

CARE-metoden - Kommer snart

 

Läs mer