Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Rådgivning och konsultation

Salus Care erbjuder rådgivning och konsultation till föräldrar med barn som mår dåligt

Barn som mår psykiskt dåligt har rätt till stöd och hjälp. Ibland kan det förstås räcka med att föräldrar och andra, för barnet viktiga vuxna, upptäcker och hjälper barnet som mår dåligt till bättre mående. Ibland kan rådgivning eller en kortfattad kartläggning och sortering av bekymren vara tillräckliga insatser. Salus Care erbjuder rådgivande samtal på vår mottagning eller digitalt.

Kontakta oss