Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Kommer snart

PCIT - Parent Child Interaction Therapy

En effektiv behandlingsmetod när du behöver mer och handfast stöd i ditt föräldrarskap.

PCIT är en behandlingsmetod som bygger på över 30-års forskning och som är en lämplig metod om ditt barn:

  • får återkommande utbrott
  • slåss, bits och/eller har sönder saker
  • har koncentrationssvårigheter
  • har svårt med samspel med andra
  • eller när konflikter är ofta förekommande mellan er

I PCIT får du som förälder vägledning av en psykolog samtidigt som du leker och umgås med ditt barn. Psykologen sitter bakom en spegelvägg och kommunicerar med föräldern i realtid via en hörsnäcka. Det innebär att du får konkret stöd i att omsätta kunskaperna om goda relations- och uppfostringstrategier.

PCIT har visat sig vara effektivt för att stärka relationen mellan barn och föräldrar samt för att hantera beteendeproblematik på ett gynnsamt sätt. Studier visar också att beteendeproblematiken minskar kraftigt efter behandling med PCIT.   

PCIT består av två delar. I den första delen tränar föräldern på tekniker som stärker relationen till barnet. I den andra delen är det barnet som tränar på att följa tillsägelser och vuxnas instruktioner utan utbrott, trots eller liknande. Behandlingarna pågår i 1-1,5 timme och sker normalt 1 gång i veckan. Behandlingen avslutas när har fått med dig nödvändiga färdigheter och kan omsätta dessa.

Vill du veta mer om PCIT är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan så återkommer vi med mer information!

Klicka här för att se filmen om PCIT från Sunfield Center i USA

Kontakta oss