Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Stöd och behandling som riktar sig till barn och unga

Det är en del av livet att må dåligt ibland och det tillhör den normala utvecklingen. Om ditt barns mående däremot hindrar det från att göra det hon eller han brukar, eller visar tecken på psykiskt lidande, så behöver barnet snabbt få tillgång till stöd och hjälp.

I Salus Care tar vi emot barn och unga som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att lindra och bota psykisk ohälsa om det påverkar vardagslivet och hämmar barnets och den unges normala utveckling. Vi erbjuder stöd, konsultation och psykologisk behandling för barn och unga. På mottagningen arbetar främst barnpsykologer, men vi har även socionomer.

 

Praktisk information och hur vi kan hjälpa dig

På Salus Care erbjuder vi behandlingar som utgår från ditt behov. Vårt mål är att erbjuda offentligfinansierad vård och omsorg genom samarbetsavtal med olika vårdcentraler samt socialtjänster i Stockholms län. Om vi inte har avtal med just din vårdcentral kan du be dem att kontakta oss eller skicka en remiss. Du har även möjlighet att ansöka om bistånd för t.ex. vår PCIT-behandling hos kommunen. I det fall det inte är möjligt att få hjälp med finansiering genom det offentliga kan du välja att finansiera behandlingen själv. Det är möjligt att delbetala via Klarna.

Se prislista

CARE-metoden

 

Läs mer

PCIT-metoden

 

Läs mer

Rådgivning & konsultation

 

Läs mer