Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Stöd och behandling som riktar sig till barn och unga

Det är en del av livet att må dåligt ibland och det tillhör den normala utvecklingen. Om ditt barns mående däremot hindrar det från att göra det hon eller han brukar, eller visar tecken på psykiskt lidande, så behöver barnet snabbt få tillgång till stöd och hjälp.

I Salus Care tar vi emot barn och unga som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att lindra och bota psykisk ohälsa om det påverkar vardagslivet och hämmar barnets och den unges normala utveckling. Vi erbjuder stöd, konsultation och psykologisk behandling för barn och unga. På mottagningen arbetar främst barnpsykologer, men vi har även socionomer.

 

Praktisk information och hur vi kan hjälpa dig

I Salus Care erbjuder vi råd, föräldrarstöd och behandling till barn och ungdomar 0-17 år folkbokförda i Stockholm. Symptom på psykisk ohälsa kan innefatta:

  • Oro, ångest
  • Lättare nedstämdhet
  • Ilska och konflikter mellan barn och förälder

Våra Insatser ges av psykologer.
Besöken är kostnadsfria och du behöver ingen remiss.

Välkommen att kontakta oss på 08-121 531 01

CARE-metoden - Kommer snart

 

Läs mer

PCIT-metoden - Kommer snart

 

Läs mer

Rådgivning & konsultation

 

Läs mer