Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Familjepedagogiska insatser

Målgruppen för våra familjepedagogiska insatser är föräldrar till minderåriga barn och som behöver stöd i att få vardagen och föräldraskapet att fungera. Insatsen innebär ofta ett praktiskt stöd med fokus på pedagogisk vägledning i vardagen. Arbetet sker till största delen i hemmet och kan involvera hela familjen.

Centralt är att insatserna ska vara pedagogiska och praktiska samt ge föräldrarna färdigheter i att kunna stödja barnens skolarbete. Metoden kräver ett ärligt engagemang, dvs. att vi lyssnar på familjens egen syn på sina bekymmer, visar respekt, inger hopp samt stödjer familjens aktiva deltagande i processen.