Barnens framtid är nu

Välutvecklade insatser för psykisk hälsa riktade till barn och ungdomar är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där hela samhället måste engageras. Salus Care erbjuder effektiva insatser i det förebyggande arbetet eller för att förhindra fortsatt problemutveckling.

Arbetar du inom vården? Är du förälder?

Neuropsykiatrisk utredning

Vid misstanke om ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk problematik kan vi utreda orsaken till barnets svårigheter och därmed skapa förståelse för barnets sätt att fungera. Denna förståelse är viktig för att kunna ge rätt bemötande och hjälp under barnets uppväxt.

Ibland kan utredningen resultera i att barnets svårigheter uppfyller kriterierna för en diagnos. En utredning kan även vara ett sätt att utesluta en diagnos som föräldrar eller vårdgivare misstänkt att det finns grund för. Båda resultaten är betydelsefulla för att kunna anpassa stödet och hjälpen till barnet.